Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittely

 

Kuluttaja antaa verkkokaupassa tietoja antaessaan ja vastaavalla vahvistuksella luvan kerätä ja käsitellä Kuluttajan henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, toimitus- ja/tai kotiosoite, sähköpostiosoite) ja jakaa tietoja kuljetuskumppaneille tuotteen toimittamista varten.

Kuluttajalla on milloin tahansa oikeus kieltää omien henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen, lukuun ottamatta silloin, jos se on välttämätöntä sopimukseen perustuvan vaatimuksen esittämiseksi tai tuotteen toimittamiseksi.

Sähköisten henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin tapahtuu ainoastaan silloin, kun Kuluttaja on antanut siihen erillisen suostumuksen verkkosivulla lattialaatta.fi liittymällä uutiskirjeen tilaajaksi.

Salainen tietoliikenne pankkien kanssa ostoksia maksaessa takaa Kuluttajan henkilökohtaisen pankkitunnusten turvallisen käytön eikä Verkkokaupalla ole myöskään pääsyä niihin.